Razmislite !

Koliki je otpor magnetootpornog elementa, ako se uzme mu je duljina (u smjeru protjecanja struje) 0.05 µm, a površina presjeka 0.5 x 5 µm2. Pretpostavite da je otpornost materijala rho = 2 x 10-6 Ohm cm (oko sto puta veća od bakra).