Razmislite !

Koliki je otpor magnetootpornog elementa, ako se uzme mu je duljina (u smjeru protjecanja struje) 0.05 µm, a površina presjeka 0.5 x 5 µm2. Pretpostavite da je otpornost materijala rho = 2 x 10-6 Ohm cm (oko sto puta veća od bakra).Rješenje

Iz poznatog izraza dobivamo:
R = rho l/S = 0.04 Ohm

Stvarni otpor koji mora mjeriti elektronika u HDDu je, naravno veći jer postoje i razni kontaktni otpor (npr. kontakt 'dovodne žice - magnetootporni element'). Taj otpor može i premašiti gornju dobivenu vrijednost za red veličine!