Razmislite !

U opisanoj konfiguraciji smjerova brzine elektrona i magnetskog polja, elektron bi se u praznom prostoru gibao po kružnici. Možete li odrediti promjer te kružnice u magnetskom polju od 0.5 T, ako se elektron giba brzinom od 1 cm/s (odgovara struji od oko 100mA)?