Razmislite !

U metalu kroz koji teče struja od 100 mA, tipične brzine elektrona su 1 cm/s. Kolika sila djeluje na elektron ako se uključi vanjsko polje od 0.5 T?
Usporedite vrijednost te sile s težinom elektrona.