Razmislite !

U metalu kroz koji teče struja od 100 mA, tipične brzine elektrona su 1 cm/s. Kolika sila djeluje na elektron ako se uključi vanjsko polje od 0.5 T?
Usporedite vrijednost te sile s težinom elektrona.Rješenje

Kako je F = e (v x B), to dobivamo:
F = 8 x 10-21 N.

U odnosu na težinu mg elektrona, to je 8.8 x 108 puta veća vrijednost.