"e-škola, fizika" je jedna od novijih djelatnosti Hrvatskog fizikalnog društva i ostalih strukovnih udruga iz prirodoslovlja. Želja nam je iskoristi računalsku mrežu Internet za unapređenje nastave fizike u srednjim, ali i osnovnim školama.

zašto "e- škola"
Moderna društva sve više ovise o odobro obrazovanom radno-aktivnom stanovništvu. Kvalitetno obrazovanje u području prirodnih nauka je jedan od preduvjeta bez kojeg se teško može zamisliti dinamičan razvoj neke zajednice. S druge strane, školski sistemi, općenito, su prenapregnuti do te mjere da su davno dosegnute krajnje granice opterećenosti učenika nastavnim gradivom. Nadalje, naš obrazovni sistem, osim na nivou entuzijazma nastavnika, za sada, nije u mogućnosti pružiti značajniju podršku nadrenim učenicima u obliku individualnog rada. Primjena računala te širenje Internet mreže nezamislivom brzinom mijenjaju svijet oko nas. To prije svega vrijedi za obrazovanje. Internet pruža gotovo neograničene mogućnosti u pristupu informacijama neovisno o mjestu na kojem se nalaze korisnik i davatelj informacija. Cijeli svijet postaje jedna globalna biblioteka u koju su svi dobrodošli! Strukovna društva Hrvatskog prirodoslovnog društva (HPD-a) su pokretanjem projekta "e-škola" odlučna u namjeri da koristeći Internet i njegove mnogobrojne servise (e-mail, diskusijske liste, news-grupe itd..) osiguraju novi kvalitet u obrazovanju učenika u srednjim i osnovnim školama. "e-škola" nije alternativna škola koja ima ambiciju da zamjeni tradicionalnu školu. "e-škola" je zamišljena kao kvalitetna nadopuna koja omogućava uključivanje u obrazovni proces ljudskih potencijala na svim razinama tako da osigura neposredan kontakt učenika i nastavnika širom Hrvatske sa znastvanicima u institutima i na Sveučilištima. Pored kreiranja mnogobrojnih edukativnih sadržaja, glavni vidovi dijelatnosti "e-škole,fizike" ogledaju se u provedbi školskih i učeničkih projekata. Sudjelovanje u "e-školi" uklapa se u programe izvan nastavnih aktivnosti čije je značenje, osobito danas, aktuelizirano. što raniji i otvoreniji pristup nadarenih učenika izvorima informacija ima snažan poticajan učinak na njihovo kasnije stručno profiliranje. Iskustvo je pokazalo da su takvi učenici glavni resurs iz kojeg se regrutiraju budući stručnjaci, profesrori i znastvenici.

kako se ostvaruje"e- škola"
"e-škola" je Internet projekt. Kao što smo napomenuli, pored izrade najrazličitijih sadržaja koji se prezentiraju na WWW stranici "e-škole", galvne aktivnosti "e-škole" su koordiniranje i pomoć u izradi učeničkih-mini projekata te školskih projekata. Sve ove aktivnosti suštinski ovise o dobroj komunikaciji između sudionika projekta. Upravo u cilju osiguranja što kvalitetnije komunikacije i razmjene informacija izmađu sudionika na projektu, razvijen je WWW servis, diskusijske liste, obrasci za upite, otvaranje korisničkih računa i sl. .

Elektronička pošta
Diskusijske liste
News grupe
Predstavljanje vaše škole i vas osobno na Internet-u

.... itd.