:Miješaju li se vino i voda:

:Pogledaj film:

:Pribor:
Dvije jednake čaše, voda, crno vino, čvrsti karton.
:Izvođenje pokusa:
Stavite na stol dvije jednake čaše. U jednu ulite vina do samog ruba, a u drugu vode. Na čašu s vodom stavite karton s rupicom i pitisnite ga uz rub čaše, tako da rupica ostane sa strane. Čašu brzo preokrenite i postavite je na čašu s crnim vinom. Oprezno izvlačeći karton postavite rupicu između čaša tako voda i vino dođu u dodir. Vino će se početi penjati, a voda spuštati. Tekućine će nakon nekog vremena izmijeniti mjesta. Vino se penje jer mu je gustoća manja od vode, a uska rupica u kartonu onemogućava naglo miješanje.

Pokus pripremio Mišel Kuhar