:Pucanje balona:

:Pogledaj film:

:Pribor:
3 balona s daskom, daska sa šiljcima, uteg mase 1 kg, male utegne pločice.
:Izvođenje pokusa:
Postavite i učvrstite balone na dasku bez šiljaka kao na snimci. Na njih stavite dasku sa šiljcima tako da šiljci pritišću balone. Na dasku sa šiljcima stavite utege. Općenito, tlak na neku ravnu površinu jednak je omjeru iznosa okomite komponente sile i površine. Ukupna sila (težina) ravnomjerno se raspodjeli na tri šiljka te baloni ne pucaju.

Pokus pripremio Grgur Damić