:Dvostruki stožac:

:Pogledaj film:

:Pribor:
Dvostruki stožac, valjak, V kosina.
:Izvođenje pokusa:
Kosina od tračnica koje se razmiču u obliku slova V napravljena je tako da je težište dvostrukog stošca, kojeg stavljamo na kosinu, na donjem dijelu kosine više nego na gornjem. Dvostruki stožac se giba uz kosinu jer mu se težište u tom smjeru spušta. Gibajući se prema "gore" stožac zapravo propada.

Pokus pripremio Dalibor Pavlović