:Balon i voda:

:Pogledaj film:

:Pribor:
Balon napunjen zrakom, balon napunjen vodom, upaljač.
:Izvođenje pokusa:
Specifični toplinski kapacitet  vode je puno od specifičnog toplinskog kapaciteta zraka.  Drugo važno svojstvo je toplinska vodljivost. Voda ima puno veću toplinsku vodljivost od zraka. Zbog toga će voda dobro preuzimati i odvoditi toplinu s gumene opne balona koju zagrijavamo plamenom, pa se opna neće pregrijati. S druge strane zrak u balonu slabo prima i odvodi  toplinu. Stoga toplinu plamena uglavnom preuzima stjenka balona, koja se brzo pregrije, pa  balon puca.

Pokus pripremili Tomislav Tomas i Branko Jelavić