Pokusi:

Pucanje balona
Podtlak u čaši
Dvostruki stožac
Ravnoteža s novčićem
Sol i voda
Gorenje
Magdeburške polukugle
Čudesna ravnoteža
Levitirajući balon
Neobično njihalo
Balon i voda
Miješaju li se vino i voda

O nama