elektricna_struja.wmv

Photograph

Pojava električne struje
Potreban pribor: stiropor, aluminijska folija, balon, tinjalica, krznena krpica
Ploču stiropora “obukli” smo u aluminijsku foliju. Elektrizirani balon na jednom smo kraju približavali aluminijskoj foliji, a na drugom-suprotnom kraju, foliju smo dodirivali tinjalicom. Tinjalica je zasvijetlila. Balon je negativno elektriziran. Kada balon približimo električki neutralnoj foliji istoimeni se naboj udalji odbije od njega, a u njegovoj blizini ostane raznoimeni, pozitivan naboj. Elektroni su “otputovali” na drugi kraj. Tu bi i ostali kad im ne bi omogućili da preko tinjalice prelaze na naše tijelo. To njihovo usmjereno gibanje je električna struja koja je svoj učinak pokazala na žarnoj niti tinjalice.
Pokuse su izvodili Petra Herceg, učenica 8.a, Ivana Martinec, učenica 6.a, Bruno Martinec, učenik 8.a, OŠ Kustošija, Zagreb
Mentor: prof. Božena Ratkaj

Created with Web Album Generator