dva_balona_siljak.wmv

Photograph

Električno međudjelovanje negativno nabijenih balona
Potreban pribor: dva balona, konac, krznena krpica
Balone smo trljanjem elektrizirali negativno, a na krpici se izdvojio pozitivan naboj. Krpica je trljanjem pozitivno nabijena, a baloni negativno. Kad smo približili dva elektrizirana balona, pokazali su da se tijela koja su elektrizirana istoimenim nabojem međusobno odbijaju.
Pokuse izvodili Petra Herceg, učenica 8.a, Ivana Martinec, učenica 6.a, Bruno Martinec, učenik 8.a, OŠ Kustošija, Zagreb
Mentor: prof. Božena Ratkaj

Created with Web Album Generator