balon_mlaz_vode.wmv

Photograph

Električno međudjelovanje negativno nabijenog balona i vode
Potreban pribor: baloni, mlaz vode, krznena krpica
Privlačna električna sila također se javlja i između elektriziranog balona i tankog mlaza vode.
Pokuse izvodili Petra Herceg, učenica 8.a, Ivana Martinec, učenica 6.a, Bruno Martinec, učenik 8.a, OŠ Kustošija, Zagreb
Mentor: prof. Božena Ratkaj

Created with Web Album Generator