slamka_sol.wmv

Photograph

Električno međudjelovanje negativno nabijenog štapa i soli
Potreban pribor: sol, plastični štap, balon, krznena krpica
Privlačna električna sila javlja se i između elektriziranog plastičnog štapa ili slamke i električki neutralnih papirića. I ponašanje električki neutralne kuhinjske soli pokazuje prisutnost privlačne električne sile između nje i elektriziranog plastičnog štapa ili slamke.
Pokuse izvodili Petra Herceg, učenica 8.a, Ivana Martinec, učenica 6.a, Bruno Martinec, učenik 8.a, OŠ Kustošija, Zagreb
Mentor: prof. Božena Ratkaj

Created with Web Album Generator