dokaz.WMV

Photograph

Dokaz prvog Newtonovog zakona o inerciji
Dvije čaše napunimo vodom do pola, natkrijemo ih kartonom, te na karton postavimo dva valjkasta oblika koja drže svijeće, tako da dobijemo nešto kao na slici. Važno je da dva valjka budu približno na sredini čaša. Nakon što sve postavimo, karton naglo povučemo prema sebi i jaja po 1. Newtonovom zakonu inercije upadaju u čašu. Zbog inercije svijeće ostaju na miru dok karton naglo izvlačimo ispod njega. Kada karton posve izmaknemo, zbog sile teže svijeće padnu u čašu.
Pokus pripremio Ivan Tadić, učenik 4.c, SŠ fra Andrije Kačića Miošića, Ploče
Mentor: prof. Martin Lukanović

Created with Web Album Generator