plasticni stap_papirici.wmv

Photograph

Električno međudjelovanje negativno nabijenog štapa, tj. balona i papirića
Potreban pribor: plastični štap, balon, papirići, krznena krpica
Privlačna električna sila javlja se i između elektriziranog plastičnog štapa ili slamke i električki neutralnih papirića.
Pokuse izvodili Petra Herceg, učenica 8.a, Ivana Martinec, učenica 6.a, Bruno Martinec, učenik 8.a, OŠ Kustošija, Zagreb
Mentor: prof. Božena Ratkaj

Created with Web Album Generator