sraz_kugli.WMV

Photograph

Sraz elastičnih kugli
Postavili smo drvenu letvu sa žlijebom na stol i na sredinu drveta smo umetnuli jaki magnet. Uz njega smo stavili tri metalne kuglice, a na suprotnu stranu magneta smo na maloj udaljenosti postavili četvrtu kuglicu koju smo pomakom prsta pokrenuli. Jako magnetno polje ju je privuklo gdje je došlo do sudara kuglice i magneta, te se pritom odbila zadnja kuglica u nizu. Kuglica u magnetnom polju laganim pomakom prsta udarila je u magnet uz kojeg su se nalazile kuglice. Kinetička energija, koju je kuglica dobila zbog privlačenja magneta, prenijela se na niz kuglica sve do posljednje u nizu, koja više nije imala kome prenijeti, pa se odvojila od niza. Prijenos energije bio je vrlo brz jer je sredstvo (niz metalnih kuglica) vrlo elastično.
Pokus pripremila Doris Parmać, učenica 4.c, SŠ fra Andrije Kačića Miošića, Ploče
Mentor: prof. Martin Lukanović

Created with Web Album Generator