balon_papar.wmv

Photograph

Električno međudjelovanje negativno nabijenog balona i papra
Potreban pribor: balon kojeg smo prethodno napuhali, papar, krznena krpica
Privlačna električna sila javlja se između trljanjem negativno elektriziranog balona i električki neutralnog papra.
Pokuse izvodili Petra Herceg, učenica 8.a, Ivana Martinec, učenica 6.a, Bruno Martinec, učenik 8.a, OŠ Kustošija, Zagreb
Mentor: prof. Božena Ratkaj

Created with Web Album Generator