jaje.WMV

Photograph

Kako odrediti da li je jaje kuhano ili ne?
Pribor: kuhana i sirova jaja
Kada zavrtimo kuhano jaje ono se lakše i duže vrti, dok sirovo tetura i prije pada. Ako ih pokušamo nakratko zaustaviti dok se vrte i odmah ih pustimo, kuhano jaje će se zaustaviti, dok će sirovo nastaviti vrtnju. Jaja se različito ponašaju jer kod sirovog jaja unutrašnjost je tekućina, a tekućinu je teško pokrenuti ili zaustaviti u cijelom volumenu. S druge strane kuhano jaje je u krutom stanju, pa se njegova cijela unutrašnjost vrti kao jedno tijelo.
Pokus pripremili učenici OŠ Bartola Kašića, Zagreb: Ana Maria Sarjanović, Katarina Zadro, Antonio Hren, Luka Korman, Petra Argonja, Filip Špoljarec, Zlatko Hrastić, Ana Ruža Tolić
Mentor: prof. Eta Turk

Created with Web Album Generator