cavli.WMV

Photograph

Može li se na jedan čavao stavit deset čavala?
Pribor: jedanaest čavala koji nisu magnetizirani
Kada se čavli slože i postave na „glavu“ čavla nosača, zbog momenta sile oni se zakrenu i povežu u ravnoteži.
Pokus pripremili učenici OŠ Bartola Kašića, Zagreb: Ana Maria Sarjanović, Katarina Zadro, Antonio Hren, Luka Korman, Petra Argonja, Filip Špoljarec, Zlatko Hrastić, Ana Ruža Tolić
Mentor: prof. Eta Turk

Created with Web Album Generator