gramofonska_ploca.wmv

Photograph

Električno međudjelovanje negativno nabijene gramofonske ploče na papiriće i plastične štapiće
Potreban pribor: - postolje(knjige i kutije DVD-ova), gramofonska ploča, papirići, plastični štapići, krznena krpica
Trljanjem krznom elektrizirali smo gramofonsku ploču. Ponašanje papirića, tj. njihovo podizanje i “lijepljenje” za gramofonsku ploču, pokazalo je pojavu privlačne električne sile.
Pokuse izvodili Petra Herceg, učenica 8.a, Ivana Martinec, učenica 6.a, Bruno Martinec, učenik 8.a, OŠ Kustošija, Zagreb
Mentor: prof. Božena Ratkaj

Created with Web Album Generator