Živino srce 

 

Iscrpan opis pokusa titranja kaplje žive možete pročitati u maturalnom radu

Kristijan Golubović

MATURALNI RAD: ŽIVINO SRCE  (PDF 530KB)

Video snimak:

Modovi titranja kaplje žive. Kaplja je položena na podlogu od teflona i podvrgnuta sinusoidalnoj mehaničkoj pobudi. Modovi se prepoznaju po broju vrhova poligonalnog oblika koji kaplja poprima.

MODOVI TITRANJA KAPLJE ŽIVE

 

  Sva prava pridržava e-škola.
Pitanja i primjedbe pošaljite na [hrvoje.mesić].
Obnovljeno: 01/03/08.