Zašto se mačka uvijek dočeka na noge? 


 

Prvi pojam koji treba usvojit da bismo razumjeli pitanje jest - ZATVORENI SUSTAV

Što to u fizikalnom smislu znači?

To znači da sustav nije u međudjelovanju sa svojom okolinom, tj. ne izmjenjuje energiju s okolinom. Takav sustav želimo postići (u mjeri u kojoj je to moguće) kod izvođenja pokusa na tzv. Prandtlovom stolcu. Taj stolac ima osovinu oslonjenu na kuglične ležajeve i može se stoga vrtjeti oko uspravne osi gotovo bez trenja.
[Više o pokusima na Prandtlovom stolcu]
Trenje je dakle međudjelovanje koje dovodi do razmjene energije između sustava i okoline. Međutim kada nema trenja kažemo da je sustav zatvoren. Zakon očuvanja kutne količine gibanja (to je umnožak momenta tromosti i kutne brzine) kaže da bez obzira što poduzmemo u zatvorenom sustavu ukupna kutna količina gibanja se neće promijeniti. Zato u takvom sustavu ne možemo postići gibanje jednog dijela sustava u nekom smjeru ako se neki drugi dio sustava ne počne istodobo gibati u drugom smjeru. Pa tako, ako se na početku mačka ne vrti, nego je samo puštena da slobodno pada, onda je njena kutna količina gibanja jednaka nuli (jer se ne okreće) i što god da poduzme u zraku ona tu količinu gibanja ne može učiniti različitom od nule. No ona može (instinktivno - ne znajući fiziku) stvoriti dvije količine gibanja istih iznosa, a suprotnih smjerova čiji zbroj će i dalje biti nula, ali će joj omogućiti da okrene tijelo u položaj za doskok na noge. Jednu od tih kutnih količina gibanja prouzročit će namjerno - brzo okretanje repa (jer on ima malu masu) u jednom smjeru, a tijelo će se pri tome spontano samo od sebe okretati u drugom smjeru.

Ovdje se vide faze okretanja mačke. Mačka je snimljena brzom kamerom, pri čemu se vidi kako izvodi okretanje tijela u položaj doskoka na noge, dok rep vrti u suprotnu stranu.

 


POJMOVNIK


Zatvoreni sustav

Prandtlov stolac

Moment tromosti - učilo

Pokusi na Prandtlovom stolcu


Moment tromosti


Kutna brzina


Kutna količina gibanja

Zakon očuvanja kutne količine gibanja

 
 
 
 
   
   
   

 

 

 

 

 

 
 Napisao [hrvoje.mesić].
Obnovljeno: 10/10/08.