Fizika izvedenih pokusa 

 

Događaj koji je zabilježen na ovom video prilogu organiziran je tako da se prikaže više pokusa zanimljivih najširoj publici.

Pozivnica je izgledala ovako >>>

Prvi pokus pokazuje lebdenje kugle od stiropora promjera 50 cm.

 

 

Ovo je samo jedan par divnih konja koji su sudjelovali u pokusu razdvajanja Magdeburških polukugli. To je pasmina Hrvatski hladnokrvnjak. S fizikalnog gledišta zanimljivo je pitanje kojom silom konj može povući zapregu. Mjerenjem se ustanovilo da ta sila iznosi prosječno 1,5 N po kilogramu mase konja. Dakle konj koji ima masu od npr. 800 kg može povući silom od 1200 N, odnosno mogao bi preko koloture dizati teret od oko 120 kg.

No ovdje treba navesti još neke parametre koji su bitni za pokus; Pročitajmo najprije više o Magdeburškim polukuglama >>>:

Ovo je fotografija jednog pokusa s Magdeburškim polukuglama izvedenim u Grazu u Austriji. Očito je da oni nisu upotrijebili tegleće konje konje pa izvođači moraju pridržavati polukugle da se ne vuku po tlu.

 
 
   
   

 

 

 

 

 

  Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [hrvoje.mesić].
Last updated: 01/03/08.